Historisk arkiv

Ny direktør ved Havforskningsinstituttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Tore Nepstad (52) er tilsett på åremål som administrerande direktør ved Havforskningsinstituttet. Nepstad kjem frå stillinga som viseadministrerande direktør ved Helse Bergen HF. (07.11.03)

Pressemelding

Nr.: 77/2003
Dato: 07.11.2003
Kontaktperson: Kst. ekspedisjonssjef Magnhild Bjørseth 22 24 64 30

Ny direktør ved Havforskningsinstituttet

Tore Nepstad (52) er tilsett på åremål som administrerande direktør ved Havforskningsinstituttet. Nepstad kjem frå stillinga som viseadministrerande direktør ved Helse Bergen HF.

Tore Nepstad har ein lang og variert bakgrunn som leiar av tyngre kompetansemiljø. Han er utdanna ved Sjøkrigsskolen og har i tillegg etter- og vidareutdanning, blant anna via Lederopplæringsrådet.

Åremåltilsettinga gjeld for seks år.