Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt beredskap i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Grunnet den forventede økningen i russisk tankfart langs norskekysten, tar Regjeringen nå konkrete grep for å bedre oljevernberedskapen i nord. Beredskapen i Finnmark, Troms og Nordland styrkes derfor med til sammen tre slepefartøy. - Som ansvarlig statsråd for norsk oljevernberedskap, er jeg glad for å kunne si at beredskapen i nord stadig blir bedre, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. (08.10.2003)

Pressemelding

Nr.: 65/2003
Dato: 08.10.2003
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig – tlf.: 22 24 64 37
Informasjonsrådgiver Dag H Nestegard – tlf.: 22 24 23 87

Økt beredskap i nord

Grunnet den forventede økningen i russisk tankfart langs norskekysten, tar Regjeringen nå konkrete grep for å bedre oljevernberedskapen i nord. Beredskapen i Finnmark, Troms og Nordland styrkes derfor med til sammen tre slepefartøy. - Som ansvarlig statsråd for norsk oljevernberedskap, er jeg glad for å kunne si at beredskapen i nord stadig blir bedre, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Kystverket leier inn et slepefartøy som dekker Øst-Finnmark. Samtidig påtar Forsvaret seg å ha et fartøy med slepebåtkapasitet i området Vest-Finnmark/Nord-Troms. Videre inngår Kystverket og Forsvaret en samarbeidsavtale som betyr et fartøy med slepekapasitet i beredskap utenfor Vesterålen og Sør-Troms. Fartøyene skal være på plass innen 1. november .

Norske og russiske myndigheter er videre i gang med å utvikle den totale norsk-russiske beredskapen. Sentralt i dette arbeidet er et gjensidig varslings- og informasjonssystem for oljetransporten i Barentshavet, her i inngår også slepekapasitet og oljevernberedskap.

Arbeidet med ny trafikksentral i Vardø går etter planen. Det foreslås en startbevilgning på 2,5 millioner kroner i 2004. Trafikksentralen for Nord-Norge skal være ferdig innen 2007.

Utbyggingen av AIS (Automatisk Identifikasjonssystem for skip) sluttføres i 2004. Systemet blir et effektivt virkemiddel i overvåkningen av all skipstrafikk langs norskekysten. Systemet rapporterer viktige opplysninger om skipet, rederiet, flaggstat, lastetype med mer. Samlet vil det være investert 40 millioner kroner til etableringen av AIS.

Arbeidet med å etablere nye mellomdepoter med oljevernutstyr vil fortsette i 2004. I 2004 skal Kystverket også starte prosessen med å oppgradere hoveddepotene.

Redningsselskapet (NSSR) er en viktig partner i sjøsikkerhetsarbeidet. Fiskeri­departementet, Kystverket og NSSR vurderer nå muligheten for å utvide samarbeidet.

Kystverket har utarbeidet en oversikt over nødhavner og sjøsettingsplasser langs kysten.

Fra 1. januar 2004 trer også utvidelsen av territorialfarvannet fra 4 til 12 nautiske mil i kraft. Seilingsledene etableres i tråd med dette. Skip med farlig og forurensende last er pålagt å seile i angitte korridorer, når de er i norsk territorialfarvann.

Presentasjon av Fiskeridepartementets budsjett
(Powerpoint 2,4 Mb)

St.prp. nr. 1 (2003-2003)
(Fiskeridepartementets fagproposisjon utskriftsvennlig versjon – PDF-format)

Alt om statsbudsjettet kan du også finne på Finansdepartementets budsjettportal: www.statsbudsjettet.dep.no

Til toppen