Historisk arkiv

Tiltak for å styrke kystfiskeflåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Regjeringen går i en stortingsmelding inn for at det innføres tiltak som kan tilpasse kapasiteten i kystfiskeflåten bedre til ressursgrunnlaget.Kvotene fra fartøyer som tas ut av fisket overføres til de som blir igjen, slik at alle gjenværende kystfartøy etter hvert vil få økte kvoteandeler og bedre økonomi. (28.03.03) Se videooverføring fra pressekonferansen der fiskeriministeren presenterer tiltakene

Pressemelding

Nr.: 23/2003
Dato: 28.03.2003
Kontaktperson:
Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen 22 24 64 42
Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40

Tiltak for å styrke kystfiskeflåten

Regjeringen går i en stortingsmelding inn for at det innføres tiltak som kan tilpasse kapasiteten i kystfiskeflåten bedre til ressursgrunnlaget. Kvotene fra fartøyer som tas ut av fisket overføres til de som blir igjen, slik at alle gjenværende kystfartøy etter hvert vil få økte kvoteandeler og bedre økonomi.

- Tiltakene vil legge til rette for en mer lønnsom fiskerinæring, øke mulighetene for fornying av flåten og skape mer attraktive arbeidsplasser som gjør at ungdommen ønsker å satse sin fremtid i dette yrket, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. Dette er nødvendig, hvis vi skal nå våre distriktspolitiske mål. En god politikk for kystflåten, er god næringspolitikk for kysten. Og god næringspolitikk er god distriktspolitikk.

- I forhold til fiskeressursene er fangstkapasiteten også i kystflåten altfor høy i dag og det er nødvendig at antall fartøy reduseres. Det må gjøres på en slik måte at vi opprettholder en variert flåte sammensatt av både store og små fartøyer. Det sikres i regjeringens opplegg. Dette gjelder også målet om geografisk spredning ut fra distriktspolitiske hensyn, sier Svein Ludvigsen.

Ludvigsen understreker at tiltakene er frivillige. Ingen skal tvinges ut av næringen. Derfor skal ordningene være så gunstige at mange etter eget ønske velger å benytte dem. I havfiskeflåten har en kommet langt når det gjelder tilsvarende strukturtiltak med reduksjon i antall fartøyer og økte kvoteandeler for de gjenværende. Fordelingen av kvotene mellom havfiskeflåten og kystflåten ligger fast og vil ikke endres gjennom de tiltak som nå legges frem.

To hovedtiltak

Kystflåten er delt i fire lengdegrupper og fordelingen av kvoten disse imellom ligger også fast. Det er to hovedtiltak som nå foreslås. Det innføres en strukturkvoteordning for kystfartøy i adgangsbegrensede fiskerier i størrelsesgruppene 15 til 21 meter og 21 til 28 meter. Det etableres også et Strukturfond som skal gi kondemneringstilskudd til kystfartøy under 15 meter som fisker i adgangsbegrensede fiskerier.

Strukturkvoteordningen innebærer at 80 prosent av kvoten fra ett fartøy kan overføres til en eller flere andre båter, mot at fartøyet tas ut av fisket og kondemneres. De siste 20 prosentene av kvoten fordeles blant alle de gjenværende fartøyene i denne fartøygruppen.

Strukturfondet gir kondemneringstilskudd til fartøy som tas ut av fisket. Kvoten fordeles blant alle de gjenværende fartøyene i fartøygruppen. Strukturfondet finansieres av næringen og staten.

I tillegg til de to hovedordningene vil regjeringen sette i gang forsøk med driftsordninger for alle kystfartøy i Finnmark fylke, og vil utrede spørsmålet om å innføre en ressursrente i fiskeriene. Driftsordninger dreier seg om at to eller flere fartøyer kan samarbeide om å fange kvotene som fartøyene er tildelte. Gjennom samarbeidsordninger kan fisket bli mer effektivt og lønnsomt.

- Det er viktig for regjeringen å sikre at kystflåten kan opprettholde sin posisjon også i fremtiden. Da er det avgjørende å gjennomføre ordninger som sikrer de enkelte fartøy bedre økonomi og økt evne til fornying, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen som frykter at dersom kystflåten ikke gis adgang til å slå sammen kvoter vil en rekke fartøy bli tvunget ut av fiske gjennom konkurser.