Historisk arkiv

Arne Benjaminsen ny ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Arne Benjaminsen er i statsråd i dag utnevnt som ekspedisjonssjef for den nye Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Fiskeridepartementet. Avdelingen har bl.a. ansvaret forforskningsforvaltning, budsjett og økonomistyring og koordinering av departementets næringsutviklingspolitikk. (28.05.04)

Pressemelding

Nr.: 22/2004
Dato: 28.05.2004
Kontaktperson: Departementsråd Jørn Krog tlf.: 22 24 64 08

Arne Benjaminsen ny ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet

Arne Benjaminsen er i statsråd i dag utnevnt som ekspedisjonssjef for den nye Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Fiskeridepartementet. Avdelingen har bl.a. ansvaret for forskningsforvaltning, budsjett og økonomistyring og koordinering av departementets næringsutviklingspolitikk.

Arne Benjaminsen

Benjaminsen er 39 år, utdannet siviløkonom og er i dag direktør ved Universitetet i Tromsø. Før dette var han ansatt i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Universitets- og høgskoleavdelingen, i syv år, de fleste årene som avdelingsdirektør. Han har også vært saksbehandler ved Universitetet i Oslo.

Benjaminsen har hatt en rekke styreverv og har deltatt i mange offentlige prosjekter og utviklingsoppgaver.

Foto: Vegar Andreassen, UiTø