Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Finansdepartementet vil granske klasebombe-påstander

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 16/2002

Finansdepartementet har i dag bedt Norges Bank undersøke opplysningene om at et selskap som Petroleumsfondet investerer i, er involvert i produksjon av klasebomber.(11.04.2002)

Pressemelding

Nr.: 16/2002
Dato: 11.04.2002
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 952 14 283

Finansdepartementet vil granske klasebombe-påstander

Finansdepartementet har i dag bedt Norges Bank undersøke opplysningene om at et selskap som Petroleumsfondet investerer i, er involvert i produksjon av klasebomber.

Det er nyhetsbrevet NorWatch som i dag hevder at Statens petroleumsfond investerer i et selskap med en underdivisjon som produserer klasebomber.
- Et første skritt er å få avklart de faktiske forhold med Norges Bank. Deretter vil vi eventuelt på prinsipielt grunnlag forelegge saken for Petroleumsfondets Folkerettsråd, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Norges Bank har på vegne av Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Petroleumsfondet. Sist høst etablerte Regjeringen et råd for å vurdere om plasseringene i fondet kan være i strid med de folkerettslige forpliktelsene som Norge har.

I den forbindelse har rådet vurdert om en investering gjennom Petroleumsfondet vil kunne innebære et brudd på de folkerettslige forpliktelser Norge har i forhold til menneskerettighetsspørsmål. Denne vurderingen er i dag offentliggjort, og Regjeringen vil omtale saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 7. mai.

Se også notat til Finansdepartementet fra Petroleumsfondets Folkerettsråd om investeringer i selskapet Singapore Technologies Engineering.