Historisk arkiv

Modernisering av offentlig sektor – flere tiltak fra Finansdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

68/2002

Pressemelding

Nr.: 68/2002
Dato: 03.10.02
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09/mobil 913 22 811 eller
Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31/mobil 952 14 283

Modernisering av offentlig sektor – flere tiltak fra Finansdepartementet

Finansdepartementet legger fram flere forslag for å forenkle og effektivisere offentlig sektor i forbindelse med 2003-budsjettet. To større prosjekter er elektronisk innrapportering fra næringslivet (AltInn) og omorganisering av toll- og avgiftsetaten. Et tredje tiltak er fjerning av en rekke tollsatser på blant annet klær, tekstiler og landbruksvarer.

Alternativ innrapportering (AltInn-prosjektet)
Færre skjemaer på papir og bedre samordning innenfor det offentlige er viktige mål for AltInn-prosjektet, der skatteetaten i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene skal utvikle en internettbasert innrapporteringskanal. AltInn skal gjøre det mulig for næringsdrivende og privatpersoner å utføre sine lovpålagte innrapporteringer på en enkel måte. Løsningen skal i første omgang dekke innrapportering til disse tre etatene. Det legges opp til at første versjon av løsningen, som vil omfatte de næringsdrivende, settes i drift tredje kvartal 2003. Dette prosjektet vil være et viktig tiltak i forbindelse med Regjeringens målsetting om at alle offentlige etater innen utgangen av 2004 skal kunne motta elektroniske innrapporteringer fra næringslivet. Det er foreslått bevilget 32,9 millioner kroner på Finansdepartementets budsjett og 7,2 millioner kroner på Næringsdepartementets budsjett til dette prosjektet i 2003.

Omorganisering av toll- og avgiftsetaten
Omorganisering av toll- og avgiftsetaten skal bidra til høyere kvalitet i arbeidet mot smugling av alkohol, narkotika og annen grov kriminalitet. Etatens ledelse skal kunne utnytte ressursene i etaten enda bedre. Derfor har Regjeringen besluttet at toll- og avgiftsetaten skal omorganiseres fra ti tolldistrikter til seks tollregioner med tilhørende regiontollsteder: Region Oslo/Akershus med regiontollsted i Oslo, Region Øst (Østfold, Hedmark, Oppland) med regiontollsted i Fredrikstad, Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder) med regiontollsted i Kristiansand, Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) med regiontollsted i Bergen, Region Midt-Norge (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland) med regiontollsted i Trondheim og Region Nord (Troms, Finnmark inklusive trafikken til og fra Svalbard) med regiontollsted i Tromsø.

Fjerning av en rekke tollsatser
Regelverket blir betydelig enklere når Regjeringen fortsetter nedtrappingen av industritollen, og foreslår å redusere tollsatsene på klær, tekstilvarer og landbruksvarer. Regjeringen foreslår å fjerne hele 130 tollsatser på landbruksvarer. Dette er tollsatser som i stor grad er historisk betinget, og som fremstår som meget tilfeldige. Eksempler på noen varer som nå blir tollfrie er matvarer som appelsiner, druer, ris, tørkede grønnsaker og enkelte typer krydder og kaffe. Det foreslås at trær og busker blir tollfrie.