Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ruteopplysningstjenester foreslås unntatt fra momsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

07/2002

Finansdepartementet foreslår i en ny høring å unnta tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Forslaget vil blant annet ha betydning for ruteopplysningen 177. (13.02.2002)

Pressemelding

Nr.: 07/2002
Dato: 13.02.2002
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 952 14 283

Ruteopplysningstjenester foreslås unntatt fra momsplikt

Finansdepartementet foreslår å unnta tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Forslaget vil blant annet ha betydning for ruteopplysningen 177.

Bakgrunnen for forslaget som nå sendes på høring er ønske om likebehandling i forhold til selve transporttjenesten. Persontransport er ikke momsbelagt. Opplysnings-/informasjonstjenester omfattes av den generelle merverdiavgiftsplikten fra 1. juli 2001. Persontransport og formidling av persontransport er imidlertid unntatt fra avgiftsplikten. Departementet mener at slike ruteopplysningstjenester må likebehandles med persontransport og formidling av slik transport. Forskjellsbehandling i forhold til merverdiavgiften kan føre til uheldige avgiftsmessige tilpasninger og påvirke nøytraliteten i regelverket mellom disse aktørene.

Departementet har derfor sendt på høring et forslag om å unnta tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport fra merverdiavgiftsplikt. Dette gjelder blant annet informasjon gitt av den landsdekkende ruteopplysningstjenesten 177. Departementet legger opp til å presentere forslaget for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2002. Høringsfristen er satt til 27. mars 2002.

Høringsdokumentene er lagt ut på internett, klikk her

Til toppen