Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Normalrenten foreslås senket med 1,5 prosentpoeng

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

PM 69/2003

Regjeringen vil i statsbudsjettet i høst foreslå å senke normalrenten fra 5,0 til 3,5 prosent med virkning fra 1. september i år. Rentereduksjonen innebærer lavere rente for om lag 38 000 lånekunder i Statens Pensjonskasse. (07.09.2003)

Pressemelding

Nr.: 69/2003
Dato: 07.09.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09 / mobil 91 32 28 11, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83

Normalrenten foreslås senket med 1,5 prosentpoeng

Regjeringen vil i statsbudsjettet i høst foreslå å senke normalrenten fra 5,0 til 3,5 prosent med virkning fra 1. september i år. Rentereduksjonen innebærer lavere rente for om lag 38 000 lånekunder i Statens Pensjonskasse. Normalrenten benyttes for beregning av skattepliktig fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold.

Som følge av lavere markedsrenter ble normalrenten redusert fra 6,5 prosent til 5,0 prosent fra 1. juli 2003. Norges Banks reduksjon i styringsrenten den siste tiden har redusert utlånsrentene ytterligere. Regjeringen vil derfor foreslå å senke normalrenten med 1,5 prosentpoeng fra 1. september. Det innebærer at også renten i Statens Pensjonskasse går ned fra samme dato, fra 5,5 til 4,0 prosent. Utlånsrenten i Statens Pensjons­kasses boliglånsordning fastsettes til normalrentesatsen, med et tillegg på 0,5 prosentpoeng.

Normalrentesatsen benyttes til å beregne en skattepliktig fordel av rimelige lån fra arbeidsgiver. Rentesatsen fastsettes av Stortinget. Dersom rentesatsen på lånet er lik eller høyere enn normalrentesatsen, beregnes det ikke en skattepliktig fordel.

Til toppen