Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Offentlige krav kan nedsettes som ledd i en frivillig gjeldsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

66/2003

Regjeringen foreslår en ny bestemmelse i gjeldsordningsloven som gjør at offentlige krav utenom bøter kan nedsettes som ledd i en frivillig gjeldsording. (15.08.2003)

Pressemelding

Nr.: 66/2003
Dato: 15.08.2003
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83, Kjell Saghaug, telefon 22 24 41 33 / mobil 91 12 05 99

Offentlige krav kan nedsettes som ledd i en frivillig gjeldsordning

Regjeringen foreslår en ny bestemmelse i gjeldsordningsloven som gjør at offentlige krav utenom bøter kan nedsettes som ledd i en frivillig gjeldsording. En frivillig gjeldsordning vil ofte være mer hensiktsmessig for alle parter, fordi behandlingen er enklere, raskere og mindre ressurskrevende.

Personer som søker gjeldsordning har ofte også gjeld til det offentlige. Men en del offentlige krav kan i dag bare nedsettes ved en tvungen gjeldsordning og ikke ved en frivillig gjeldsordning. Behandlingen av en tvungen gjeldsordning vil vanligvis være mer omstendelig og tidkrevende enn en frivillig gjeldsordning, blant annet fordi en tvungen gjeldsordning må behandles av domstolene.

Det foreslås derfor en bestemmelse i gjeldsordningsloven som gir offentlige myndigheter adgang til å godta et forslag til frivillig gjeldsordning. Det er gjort unntak for bøter. Det følger av Grunnloven at myndigheten til å benåde bøter som er ilagt ved dom ligger hos Kongen i statsråd, og denne myndigheten kan ikke delegeres.

Til toppen