Historisk arkiv

Skattelister på internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

30.10.2003

Finansdepartementet mener det er behov for innstramming i reglene for utlegging av skattelister på internett, og vil denne vinteren legge frem en lovendring for Stortinget. (30.10.2003)

Skattelister på internett

Finansdepartementet mener det er behov for innstramming i reglene for utlegging av skattelister på internett, og vil denne vinteren legge frem en lovendring for Stortinget. Personvernhensyn er en viktig begrunnelse for forslaget. Her kan du lese mer om saken:

Finansdepartementets høring og pressemelding fra juni 2003, debattinnlegg fra statssekretær Børmer, debattinnlegg fra politisk rådgiver Kaj-Martin Georgsen, samt brev til Skattedirektoratet og Redaktørforeningen i oktober 2003.

Les også finansministerens svar av 28.10.2003 på spørsmål fra Stortingsrepresentant Morten Lund her.

Se også pressemelding 9/2004 (13.02.2004)