Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utvalg fremmer forslag om etiske retningslinjer for Petroleumsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

56/2003

Etikkutvalget har i dag overlevert sin rapport til statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet. (25.06.2003)

Pressemelding

Nr.: 56/2003
Dato: 25.06.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09 / 91 32 28 11

Utvalg fremmer forslag om etiske retningslinjer for Petroleumsfondet

Etikkutvalget har i dag overlevert sin rapport til statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet.

Regjeringen oppnevnte 18. oktober 2002 et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å fremme forslag om etiske retningslinjer for Petroleumsfondet. Professor Hans Petter Graver ble oppnevnt som leder av utvalget. Utvalgets leder har i dag overlevert utvalgets innstilling til Finansdepartementet.

- Arbeidet utvalget har gjort er nyttig. Erfaringer viser også at det ved innføring av slike retningslinjer er svært viktig at det er etablert rutiner og prosedyrer som sikrer tilstrekkelig grundighet i praktiseringen. Min forståelse er at vi med dette utvalgsarbeidet, er langt fremme også internasjonalt for å møte problemstillingen om etiske retningslinjer i fondsforvaltning på en grundig og forsvarlig måte, sier statssekretær Øystein Børmer.

Finansdepartementet vil behandle utvalgets innstilling grundig. Rapporten vil nå bli sendt ut på høring. På grunnlag av utvalgets rapport og høringsinstansenes innspill, legger Finansdepartementet opp til å fremme saken overfor Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2004.

Pressemelding fra utvalget her
Se utvalgets rapport her
Press release in English available here