Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Etisk råd for Petroleumsfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Finansdepartementet

98/2004

Kongen i statsråd har i dag oppnemnt Petroleumsfondets etiske råd. (19.11.2004)

Pressemelding

Nr.: 98/2004
Dato: 19.11.2004
Kontaktperson: Øystein Olsen, telefon 22 24 45 00 / mobil 918 27944, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Etisk råd for Petroleumsfondet

Kongen i statsråd har i dag oppnemnt Petroleumsfondets etiske råd.Samstundes har Finansdepartementet fastsett ny forskrift for forvaltinga av fondet som tek til å gjelde 1. desember 2004. I samsvar med omtalen i Revidert nasjonalbudsjett 2004 vil ein frå 1. desember leggje Miljøfondet inn i den ordinære porteføljen til Petroleumsfondet.

Opprettinga av rådet er eit ledd i innføringa av etiske retningsliner for Petroleumsfondet. Retningslinene byggjer på forslaget frå Graverutvalet og vart omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Rådet er sett saman av fem medlemmer som skal gje Finansdepartementet tilråding om kva verdipapir som skal utelukkast frå Statens petroleumsfond i samsvar med dei etiske retningslinene.

Les meir om rådet sitt mandat her.

Rådet sine medlemmer er:

Avdelingsdirektør Gro Nystuen, Bærum (leiar)
Professor Andreas Føllesdal, Oslo
Miljøsjef Anne Lill Gade, Sandefjord
Professor Ola Mestad, Oslo
Administrerande direktør Bjørn Østbø, Bergen

Til toppen