Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Finansministeren og sosialministeren: -Nødvendig med trygghetsreform av pensjonssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding 2/2004

Finansminister Per-Kristian Foss og sosialminister Ingjerd Schou fikk i dag 13. januar overlevert pensjonskommisjonens innstilling, NOU 2004: 1 ”Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida”. (13.01.2004)

Pressemelding

Nr.: 2/2004
Dato: 13.01.04
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik (FIN), telefon 22 24 41 09 / mobil 91 32 28 11, Else Kathrine Nesmoen (SOS), telefon 22 24 84 34 / mobil 91 12 70 10, Anders Lande (FIN), telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Finansministeren og sosialministeren:

-Nødvendig med trygghetsreform av pensjonssystemet

Finansminister Per-Kristian Foss og sosialminister Ingjerd Schou fikk i dag 13. januar overlevert Pensjonskommisjonens innstilling, NOU 2004: 1 ”Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida”.

- Det er gledelig at et bredt flertall i Pensjonskommisjonen har samlet seg om hovedtrekk for en nødvendig modernisering av folketrygden, sier finansminister Per-Kristian Foss. Pensjonssystemet må være økonomisk bærekraftig med en rettferdig fordeling mellom generasjonene. Slik kan vi trygge fremtidens pensjoner. En pensjonsreform må ha bred støtte blant de politiske partiene og i befolkningen. Det er derfor viktig at vi i det videre arbeidet kan ta vare på enigheten i Pensjonskommisjonen, slik at vi kan gjennomføre en pensjonsreform med bredest mulig politisk forankring, sier finansministeren.

Sosialminister Ingjerd Schou påpeker at dagens pensjonssystem er i ferd med å gå ut på dato. – Vi må gjennomføre en trygghetsreform for folketrygden, sier hun. Pensjonsløftene skal kunne innfris uten at vi skyver en stadig større regning over til ungdommen og fremtidige generasjoner. Pensjonssystemet bør stimulere til høy yrkesdeltaking, blant annet ved at det blir en nærmere sammenheng mellom den enkeltes innbetalinger til pensjonssystemet og utbetalt pensjon, enn i dagens system. Samtidig må alle sikres en garantert minstepensjon uansett tidligere inntekt og yrkesaktivitet. Her er Pensjonskommisjonens forslag et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier sosialministeren.

Pensjonskommisjonens forslag vil umiddelbart bli sendt på høring med høringsfrist 15. mai. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding for Stortinget høsten 2004. Stortinget skal så vedta hovedprinsippene for en pensjonsreform.

Se egen nettportal www.pensjonsreform.no med blant annet rapport, kortversjon, pressestoff og annen informasjon.

Se også pressemeldinger fra Pensjonskommisjonen:

 Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida

 Oversikt over hovedkonklusjoner og forslag fra Pensjonskommisjonen

Se også rapporten:  NOU 2004:1 Modernisert folketrygd

Til toppen