Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt hensyn til pensjonsrettigheter ved skilsmisse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

104/2004

Regjeringen ønsker at verdien av pensjonsrettigheter skal inngå i deling av felleseie ved skilsmisse. Fordi kvinner i gjennomsnitt arbeider mer deltid og har lavere lønn enn menn, vil dette styrke deres økonomiske posisjon i forbindelse med skilsmisse. (10.12.2004)

Pressemelding

Nr.: 104/2004
Dato: 10.12.2004
Kontaktperson: Finansdepartementet: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Arbeids- og sosialdepartementet: Else Kathrine Nesmoen, telefon 22 24 21 16 / mobil 91 12 70 10

Økt hensyn til pensjonsrettigheter ved skilsmisse

Regjeringen ønsker at verdien av pensjonsrettigheter skal inngå i deling av felleseie ved skilsmisse. Fordi kvinner i gjennomsnitt arbeider mer deltid og har lavere lønn enn menn, vil dette styrke deres økonomiske posisjon i forbindelse med skilsmisse.

Som hovedregel blir det i dag ikke tatt hensyn til opptjente pensjonsrettigheter i forbindelse med skilsmisse. En del eldre kvinner ender ofte opp med kun minste­pensjon etter en skilsmisse, mens menn gjerne sitter igjen med gode pensjonsinntekter både fra folketrygden og supplerende ordninger.

I Stortingsmelding nr.12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene tar Regjeringen til orde for at det i større grad skal kunne tas hensyn til slike rettigheter i forbindelse med skifte av felleseie enn i dag. Et slikt forslag er et viktig likestillingspolitisk tiltak, og vil være til stor fordel for mange kvinner.

Pensjonsrettigheter skiller seg imidlertid fra andre eiendeler som er gjenstand for deling, ved at de først utbetales når rettighetshaver blir alderspensjonist. Dette reiser en del praktiske spørsmål som må utredes nærmere før det kan foreslås en konkret ordning. På denne bakgrunn vil Regjeringen vurdere reglene i ekteskapsloven med sikte på å finne fram til praktikable regler som i større grad tar hensyn til verdien av pensjonsrettigheter i forbindelse med skifte av felleseie.

Til toppen