Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen foreslår et utvalg for å vurdere offentlige tjenestepensjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

107/2004

I Pensjonsmeldingen går Regjeringen inn for at pensjonsreformen skal gjelde for alle, både i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil derfor sette ned et bredt sammensatt utvalg med deltakelse fra partene i arbeidslivet, for å utrede forslag til ny offentlig tjenestepensjon. (10.12.2004)

Pressemelding

Nr.: 107/2004
Dato: 10.12.2004
Kontaktperson: Finansdepartementet: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Arbeids- og sosialdepartementet: Else Kathrine Nesmoen, telefon 22 24 21 16 / mobil 91 12 70 10

Regjeringen foreslår et utvalg for å vurdere offentlige tjenestepensjoner

I Pensjonsmeldingen går Regjeringen inn for at pensjonsreformen skal gjelde for alle, både i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil derfor sette ned et bredt sammensatt utvalg med deltakelse fra partene i arbeidslivet, for å utrede forslag til ny offentlig tjenestepensjon.

De offentlige tjenestepensjonene er såkalte bruttoordninger. Ansatte i stat og kommuner er garantert en samlet pensjonsytelse fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden på minst 66 prosent av sluttlønnen ved full opptjeningstid. Det innebærer at offentlig ansatte i utgangspunktet ikke blir berørt av endringer i folketrygden.

Pensjonskommisjonen la til grunn at hele befolkningen må omfattes av en pensjons­reform. Kommisjonen foreslo derfor å legge om de offentlige tjenestepensjonene, slik at de fremstår som et direkte supplement til pensjonen fra folketrygden.

Regjeringen er enig med Pensjonskommisjonen i at en omlegging av folketrygdens alderspensjon også må få virkninger for de offentlige tjenestepensjonene. De offentlige tjenestepensjonene bør tilpasses folketrygden, slik at de ikke motvirker effektene av pensjonsreformen. Hvordan dette kan ivaretas og hvilken utforming en ny offentlig tjenestepensjonsordning skal ha, må utredes i nært samarbeid med partene i arbeidslivet i offentlig sektor. Regjeringen foreslår derfor å sette ned et bredt sammensatt offentlig utvalg for å utrede en ny tjenestepensjonsordning for offentlig sektor. Utvalget nedsettes etter at Stortinget har tatt stilling til de foreslåtte prinsippene for hvordan folketrygdens alderpensjon skal utformes i framtiden.

Utvalgets forslag til en ny pensjonsordning i offentlig sektor må ligge innenfor samme økonomiske ramme som dagens tjenestepensjonsordning.

Til toppen