Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Småbåtregisteret til Redningsselskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

72/2004

- Jeg er trygg på at Redningsselskapet vil overta og drifte det nye registeret på en god måte til glede for båteierne og andre brukere av registeret, sier finansminister Per-Kristian Foss. (21.09.2004)

Pressemelding

Nr.: 72/2004
Dato: 21.09.2004
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83, Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / mobil 91 33 57 02

Småbåtregisteret til Redningsselskapet

Regjeringen har innstilt Redningsselskapet til å ta over eierskapet og driften av småbåtregisteret.

- Jeg er trygg på at Redningsselskapet vil overta og drifte det nye registeret på en god måte til glede for båteierne og andre brukere av registeret, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Da tilbudsfristen gikk ut hadde elleve bedrifter levert inn tilbud på å ta over driften. Etter en grundig vurdering av tilbudene har departementet innstilt Redningsselskapet til å ta over driften av småbåtregisteret. De anses som best egnet til å ivareta de grunnleggende hensyn og formål bak registeret knyttet til trafikksikkerhet til sjøs, beredskap og etterforskning.

Redningsselskapet har sammen med sin underleverandør DNV Software AS de nødvendige ressurser og den kompetanse som skal til for å sikre et brukervennlig, tilgjengelig og sikkert register til lavest mulig pris for båteierne og brukerne for øvrig.

Småbåteierne og andre brukere av registeret vil nyte godt av Redningsselskapets verdifulle kompetanse innenfor kystvern, sjøsikkerhet og forebyggende arbeid. Redningsselskapet vil legge opp til en omfattende kontakt med brukerne og andre interessenter, hvor Redningsselskapets ordinære apparat benyttes.

Redningsselskapet vil kunne overta det sentrale småbåtregisteret fra primo januar 2005. Redningsselskapet må innhente samtykke til fortsatt registrering og behandling fra registrerte båteiere før registeret formelt overføres. Brev og skjema for innhenting av samtykke vil bli sendt ut i løpet av høsten. Gamle opplysninger vedrørende båteiere som ikke samtykker til overføringen vil bli slettet.

Konkurranseutsettingen og privatiseringen av småbåtregisteret innebærer ytterligere en oppfyllelse av samarbeidsregjeringens Sem-erklæring.

- Jeg er tilfreds med at anbudskonkurransen er gjennomført med et så godt resultat, sier finansminister Foss.

Se også pressemelding av 26.05.2004 og nyhetssak av 02.08.2004.

Til toppen