Historisk arkiv

Arbeidstakerbidrag til innskuddsbasert tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

17/2005

Finansdepartementet åpner for at arbeidstakere i foretak med innskuddsbasert tjenestepensjon selv kan bidra med innskudd til egen pensjon. (18.03.2005)

Pressemelding

Nr.: 17/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktperson: Erling G. Rikheim, telefon 22 24 45 46 / mobil 97 56 60 94, Kyrre M. Knudsen, telefon 22 24 45 19

Arbeidstakerbidrag til innskuddsbasert tjenestepensjon

Finansdepartementet åpner for at arbeidstakere i foretak med innskuddsbasert tjenestepensjon selv kan bidra med innskudd til egen pensjon.

- Lovforslaget legger til rette for at arbeidsgiver og arbeidstakere deler på finansieringen av innskuddsbaserte pensjonsordninger, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Forslaget til endring i innskuddspensjonsloven er en oppfølging av statsministerens brev til LO, NHO og YS den 2. april 2003. Her uttalte statsministeren at Regjeringen ville vurdere regler som åpner for at arbeidstakerne kan bidra med innskudd til egen pensjon i bedrifter som har opprettet innskuddsbasert tjenestepensjon.

Etter gjeldende rett kan bare bedriften betale inn til innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Forslaget innebærer at bedriften skal kunne fastsette at også arbeidstaker skal betale innskudd, og hvor et slikt innskudd skal være. Innskuddet fra arbeidstaker skal etter forslaget ikke kunne være større enn bedriftens innskudd. Etter lovforslaget vil ikke innskuddet kunne overstige 4 prosent av arbeidstakerens lønn. Imidlertid er innskuddet i praksis begrenset til en noe lavere sats som følge av gjeldende forskrift.

Forslaget innebærer at reglene i innskuddspensjonsloven om innskudd fra arbeidstaker vil bli om lag tilsvarende det som gjelder etter lov om foretakspensjon, herunder at innskuddet fra arbeidstaker får tilsvarende skattemessige behandling.

Les mer i linkdoc170131#docOt.prp. nr. 68 (2004-2005) og i linkdoc156224#dochøringsbrevet av 31. mars 2004.