Historisk arkiv

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

59/2005

Finansdepartementet har revidert veilederen i samfunnsøkonomiske analyser, herunder retningslinjene for fastsettelse av kalkulasjonsrente for nytte-kostnadsberegninger. Omleggingen innebærer at en i utgangspunktet skal anvende en kalkulasjonsrente på 4 prosent. (23.09.05)

Pressemelding

Nr.: 59/2005
Dato: 23.09.05
Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 97 78 74 86, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Finansdepartementet har revidert veilederen i samfunnsøkonomiske analyser, herunder retningslinjene for fastsettelse av kalkulasjonsrente for nytte-kostnadsberegninger. Omleggingen innebærer at en i utgangspunktet skal anvende en kalkulasjonsrente på 4 prosent. Veilederen anbefaler imidlertid at det benyttes en høyere kalkulasjonsrente for tiltak med betydelig systematisk risiko.

Et viktig formål for revisjonen har vært å gjøre veilederen enklere og mer pedagogisk. Hovedregler og prinsipper er framhevet, og enkelte temaer og problemstillinger er utdypet. Det er tatt inn flere eksempler på samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen inneholder også et nytt kapittel om andre departementers og underliggende etaters veiledere i konsekvensanalyser.

Valget av kalkulasjonsrente og håndtering av risiko er gitt en utvidet omtale. Normalrenten på 4 prosent består av en risikofri realrente på 2 prosent og et risikotillegg på 2 prosent. I tilfeller med betydelig systematisk risiko anbefaler veilederen å benytte en kalkulasjonsrente som er høyere enn 4 prosent. En kalkulasjonsrente på 6 prosent kan være et hensiktmessig alternativ i slike tilfeller . Den reviderte veilederen utdyper retningslinjene for å avvike fra normalrenten.