Historisk arkiv

Teknisk revisjon av bevilgningsreglementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

12/2005

Finansdepartementet har i dag lagt frem en stortingsproposisjon om teknisk revisjon av bevilgningsreglementet. (18.03.2005)

Pressemelding

Nr.: 12/2005
Dato: 18.03.2005
Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 97 78 74 86

Teknisk revisjon av bevilgningsreglementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem en stortingsproposisjon om teknisk revisjon av bevilgningsreglementet.

Gjeldende reglement er fra 1959 og inneholder blant annet de overordnede prinsippene som statsbudsjettet og statsregnskapet bygger på. Reglementet er endret en rekke ganger, men de overordnede prinsippene er videreført.

Finansdepartementet finner det ønskelig med en helhetlig teknisk gjennomgang av reglementet for å gi det en noe enklere struktur og utforming. Flesteparten av forslagene i proposisjonen er av redaksjonell og språklig karakter. Noen forslag innebærer formalisering av fast praksis og presiseringer av gjeldende bestemmelser.

Les mer i St.prp. nr. 48 (2004-2005)