Historisk arkiv

Utredning om obligatorisk tjenestepensjon overlevert finansministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

45/2005

- Jeg er imponert over det utredningsarbeidet Banklovkommisjonen, og særlig lederen, professor Erling Selvig, har utført innenfor den usedvanlig korte tiden som har stått til rådighet, sier finansminister Per-Kristian Foss. (01.07.05)

Pressemelding

Nr.: 45/2005
Dato: 01.07.05
Kontaktperson: Erling Rikheim, 22 24 45 46 / 97 56 60 94, Anders Lande, telefon 22 24 41 05 / mobil 48 05 33 51

Utredning om obligatorisk tjenestepensjon overlevert finansministeren

Finansdepartementet mottok i dag Banklovkommisjonens utredning av obligatorisk tjenestepensjon. - Jeg er imponert over det utredningsarbeidet Banklovkommisjonen, og særlig lederen, professor Erling Selvig, har utført innenfor den usedvanlig korte tiden som har stått til rådighet, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Banklovkommisjonen fikk, på bakgrunn av Stortingets vedtak 26. mai 2005 om at det skal innføres obligatorisk tjenestepensjon og at lovregler om dette skal settes i kraft fra årsskiftet, i oppdrag å utrede ny lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stortingsflertallet sluttet seg til den såkalte Modell II i Pensjonsmeldingen, som innebærer et krav om at alle arbeidsgivere etablerer en pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller kravene i enten foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven. Utredningen og utkastet til ny lov bygger på dette.

- Kommisjonens utredning vil umiddelbart bli sendt på en bred høring, med frist 8. august. Departementet legger opp til å fremme lovforslag om obligatorisk tjenestepensjon i midten av oktober, slik at Stortinget kan vedta lovregler om dette i høst, sier finansminister Per Kristian Foss.

Les pressemelding fra Banklovkommisjonen.

Les faktaark om kommisjonens forslag.

Les Banklovkommisjonens utredning.

Høring - NOU 2005: 15 - Obligatorisk tjenestepensjon.

Se lyd og bilde fra pressekonferansen i opptak.