Historisk arkiv

Utsatt frist ved elektronisk innsending av regnskapsdokumenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

31/2005

Finansdepartementet fremmer i dag et lovforslag som skal stimulere til økt bruk av Altinn-portalen ved innlevering av regnskapsdokumenter. Departementet foreslår en måneds utsatt frist før forsinkelsesgebyr påløper ved elektronisk innsending av regnskapsdokumenter til Regnskapsregisteret. (13.05.05)

Pressemelding

Nr.: 31/2005
Dato: 13.05.05
Kontaktperson: Espen Knudsen, telefon 22 24 45 28 / mobil 41 32 34 38, Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83

Utsatt frist ved elektronisk innsending av regnskapsdokumenter

Finansdepartementet fremmer i dag et lovforslag som skal stimulere til økt bruk av Altinn-portalen ved innlevering av regnskapsdokumenter. Departementet foreslår en måneds utsatt frist før forsinkelsesgebyr påløper ved elektronisk innsending av regnskapsdokumenter til Regnskapsregisteret.

- Vi har hatt gode erfaringer med ulike frister for innsending av selvangivelse for næringsdrivende. Vi ønsker å bruke dette virkemiddelet også for innsending av regnskapsdokumenter, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Ved innsendingen av 2003-regnskapene i fjor benyttet kun om lag 5 prosent av de innsendingspliktige muligheten med elektronisk innsending. Det er ønskelig å øke denne andelen betydelig. Elektronisk innsending av regnskaps­dokumentene vil effektivisere registreringsarbeidet i Regnskapsregisteret og være en effektiv løsning for de innsendingspliktige. Det kan imidlertid være en terskel for foretakene å gå over fra å sende inn regnskapene på papir til å sende inn via Altinn. Fristutsettelsen skal virke som en spore til å komme over denne terskelen. Det er lagt opp til en midlertidig ordning med fristutsettelse.

Se lovforslaget her.