Historisk arkiv

Graverutvalgets medlemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Ansvarlige investeringer

Leder:
Hans Petter Graver, professor i europarett ved Universitetet i Oslo

Øvrige medlemmer:
Jarle Bergo, visesentralbanksjef, Enebakk
Alexander Cappelen, 1. amanuensis, Bergen
Ola Löhman, konsulent, Sverige
Janne Haaland Matlary, professor, Oslo
Gro Nystuen, stipendiat, Bærum
Bente Rathe, selvstendig næringsdrivende, Trondheim
Lasse Ruud, administrerende direktør, Oslo
Per Sandberg, overingeniør, Skien
Anne Kristin Sydnes, spesialrådgiver, Oslo