Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Begrensninger i driftsordningen for kystfiskeflåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Endring i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten. Det gis ikke tillatelse til utveksling av kvoter, dersom det er startet fiske på det kvote-avgivende fartøyets kvote av det aktuelle fiskeslaget for 2004. (15.10.2004)

Pressemelding

Nr.: 52/2004
Dato: 15.10.2004

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams mob. 90 02 44 46

Begrensninger i driftsordningen for kystfiskeflåten

Det er ved kongelig resolusjon av 15. oktober 2004 fastsatt endring i forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten. Ved årets begynnelse var driftsordningen en prøveordning i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Den 16. april 2004 ble prøveordningen utvidet til å gjelde alle landets fylker. Det ble samtidig åpnet for utveksling av kvote som det var begynt fiske på.

Forskriftsendringen medfører at det ikke kan gis tillatelse til utveksling, dersom det er startet fiske på det kvote-avgivende fartøyets kvote av det aktuelle fiskeslaget for inneværende år. – Endringene er gjort for å ivareta intensjonene med ordningen, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Stortinget ba i vedtak av 1. april 2004 om at prøveordningen skulle utvides til å gjelde alle fylker. Stortinget ba også om at det skal være anledning til å utnytte ordningen, selv om man hadde startet fiske på den kvoten som skal utveksles fra et fartøy til et annet. Disse endringene ble vedtatt ved kgl. res. 16. april 2004. Dette innebar en utvidelse i forhold til de reglene som ble fastsatt i forskriften av 7. november 2003.

- Jeg er svært fornøyd med at Stortinget medvirket til at prøveordningen ble utvidet til hele landet. Jeg går ut ifra at de som hadde startet på kvoten da ordningen ble utvidet, nå har søkt om å benytte driftsordningen dersom de har ønsket det. Vi opplever nå at ordningen mot slutten av året utvikler seg til å åpne for at fartøy som har vært i drift hele året selger ufiskede slumper til andre fartøy. Dette har aldri vært intensjonen for driftsordningen, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Med driftsordningen kan fartøyeiere søke om samarbeid og utveksling av kvoter for ett kvoteår av gangen innenfor fylket. Det blir gitt adgang til å utveksle kvoten av samme fiskeslag i tre år i løpet av en periode på fem år. Utveksling av kvoter kan bare finne sted mellom fartøy som er i samme lengdegruppe. – Vårt håp er at ordningen fortsatt vil bidra til økt lønnsomhet, gi bedre muligheter for fornying av flåten og skape mer attraktive arbeidsplasser, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Forskrift om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Til toppen