Historisk arkiv

Bevilgninger til fiskerihavner og farleder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen går i budsjettforslaget inn for å bevilge 181,4 millioner kroner til utbygging av fiskerihavner og farleder i 2006, inklusive tilskudd til kommunale fiskerihavneutbygginger. (14.10.2005)

Pressemelding

Nr.: 71/2005
Dato: 14.10.2005
Kontakt:
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig 22 24 64 37/ 91 54 42 35
Seniorrådgiver Raymond Jenssen 22246417/ 91829918

Bevilgninger til fiskerihavner og farleder

Regjeringen går i budsjettforslaget inn for å bevilge 181,4 millioner kroner til utbygging av fiskerihavner og farleder i 2006, inklusive tilskudd til kommunale fiskerihavneutbygginger.

- Ved utbygging av fiskerihavner skal prosjekter som har stor betydning for den nasjonale verdiskapingen i fiskerinæringen prioriteres og det er viktig å ivareta fiskerihavnebehov for mindre lokalsamfunn, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. - Vi foreslår at vi i 2006 starter arbeidet på to nye fiskerihavneanlegg, Værøy og Melbu i Nordland. Videre vil vi prioritere to større moloreparasjoner, Laukvik i Nordland og Berlevåg i Finnmark.

Bevilgningen på 152,3 millioner kroner til statlig utbygging av fiskerihavner og farleder er en videreføring av nivået fra saldert budsjett 2005 når en justerer for uttrekk av merverdiavgift og prisjustering. Det foreslås et tilskudd til kommunale fiskerihavneutbygginger på 29,1 millioner kroner, som også er en reell videreføring av nivået fra saldert budsjett 2005.

Den fylkesvise fordelingen av bevilgningene til fiskerihavner og farleder er som følger:

Finnmark

 • Det settes av 26,2 mill. kr til reparasjon av moloen i Berlevåg.
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Mehamn i Gamvik kommune, Båtsfjord i Båtsfjord kommune, Nusvåg i Loppa kommune og Nyvoll i Alta kommune.

Troms

 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Stakkvik i Karlsøy kommune, Torsken i Torsken kommune, Oldervik i Tromsø kommune og Rødsand i Tranøy kommune.

Nordland

 • Det settes av 33 mill. kr til reparasjon av moloen i Laukvik. Videre settes det av midler til utbygging av fiskerihavnene i Værøy (11,8 mill. kr) og Melbu (12 mill. kr).
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Bukkholmen i Herøy kommune, Ramberg i Flakstad kommune, Fiskebølvika i Hadsel kommune, Lødingen i Lødingen kommune og Svolvær i Vågan kommune.
 • Utbedring av farleden i Tjeldsundet sluttføres i 2006.

Sør-Trøndelag

 • Utbygging av Hitra fiskerihavn sluttføres i 2006.

Møre og Romsdal

 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Fjørtoft i Haram kommune og Indre Harøy i Fræna.

Hordaland

 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Kobbebukta i Kvinnherad kommune og Liaskjæret i Fjell kommune.

Rogaland

 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn i Sirevåg i Hå kommune.

Vest-Agder

 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn i Listahavna kai i Farsund kommune.

Vestfold

 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn i Stavern i Larvik kommune.
 • Arbeidet med farleden i Svelvikstrømmen videreføres.

Akershus

 • Utbedring av farleden i Drøbaksundet sluttføres i 2006.

Buskerud

 • Utbedring av farleden i Drøbaksundet sluttføres i 2006. Arbeidet med farleden i Svelvikstrømmen videreføres.