Historisk arkiv

Nytt marint innovasjonsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen en bevilgning på 40 millioner kroner til et nytt marint innovasjonsprogram. - Målet med programmet er å bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom markedsrettet omstilling i fiskeri- og havbruksnæringen, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. (14.10.2005)

Pressemelding

Nr.: 73/2005
Dato: 14.10.2005
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen 22 24 64 10/ 48 06 45 49
Seniorrådgiver Raymond Jenssen 22246417/ 91829918

Nytt marint innovasjonsprogram

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen en bevilgning på 40 millioner kroner til et nytt marint innovasjonsprogram. - Målet med programmet er å bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom markedsrettet omstilling i fiskeri- og havbruksnæringen, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

- Programmet vil være markedsfokusert og tar utgangspunkt i stortingsmeldingen om marin næringsutvikling – Den blå åker, sier Ludvigsen. Alle ledd i verdikjeden skal ha som mål å øke verdien av marine produkter i sluttmarkedene.

Kjerneutfordringen for programmets første fase er å styrke oppdretts- og fangstbaserte marine bedrifters evne til markedstilpasning og markedsdrevet innovasjon.

Målgruppen for programmet er marine bedrifter som vil utvikle en strategisk orientering mot globale sjømatmarkeder, for eksempel gjennom å inngå i forpliktende nettverksbasert samarbeid.

Det nye marine innovasjonsprogrammet skal blant annet styrke kunnskapsgrunnlaget og bistå bedriftene i å bygge kompetanse om markedskrav og internasjonalisering, omsette markedskompetanse til strategisk kunnskap og handling i bedriftene, fremme markedsrettet utvikling av nye arter, fremme kommersiell bruk av forskningsresultater og bidra til bedre koordinering av den samlede offentlige innsatsen for marin verdiskaping.

Innovasjon Norge skal stå ansvarlig for gjennomføringen av programmet.