Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forsterket kamp mot kjønnslemlestelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Helsedepartementet legger i dag frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag til en ny bestemmelse i kjønnslemlestelsesloven om plikt til å avverge brudd på loven. Hensikten er å forsterke kampen mot kjønnslemlestelse.

Pressemelding

Nr.: 95
Dato: 28.11.03

Forsterket kamp mot kjønnslemlestelse

Helsedepartementet legger i dag frem en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag til en ny bestemmelse i kjønnslemlestelsesloven om plikt til å avverge brudd på loven. Hensikten er å forsterke kampen mot kjønnslemlestelse.

Forslaget innebærer at yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn får en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Videre skal en slik plikt gjelde for forstandere og religiøse ledere i trossamfunn.

Avvergelsesplikt inntrer bare på bakgrunn av opplysninger som vedkommende får gjennom sin yrkesutøvelse eller sitt arbeid. Avvergelsesplikt vil ikke inntre på bakgrunn av opplysninger yrkesutøveren eller den ansatte helt tilfeldig får i sin fritid.

Plikten til å avverge kjønnslemlestelse skal gjelde uten hensyn til taushetsplikt. Hensynet til å avverge kjønnslemlestelse veier tyngre enn hensynet til å bevare taushet dersom ei jente står i fare for å bli kjønnslemlestet. En avvergelsesplikt uten hensyn til taushetsplikt vil bidra til å lette samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper på dette feltet.

Forsettlig unnlatelse av å etterleve avvergelsesplikten straffesanksjoneres. Trussel om straff er med på å understreke hvor alvorlig samfunnet ser på praktisering av kjønnslemlestelse.

Det vil bli utarbeidet veiledningsmateriale som omtaler hvordan de enkelte yrkesgrupper innenfor ulike sektorer kan handle for å oppfylle avvergelsesplikten.

Kontaktperson: Anne Sofie von Düring, 22 24 87 17 / 415 70 218

Til toppen