Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Oppretter reseptbasert legemiddelregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Det blir opprettet et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. Forskriften som etablerer registeret, ble i dag fastsatt i statsråd.

Pressemelding

Nr.: 80
Dato: 17.10.03

Oppretter reseptbasert legemiddelregister

Det blir opprettet et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. Forskriften som etablerer registeret, ble i dag fastsatt i statsråd.

Formålet med et reseptbasert legemiddelregister er å skaffe bedre kunnskap om legemiddelbruken i befolkningen. Pasientsikkerhet og hensynet til folkehelsen gjør det viktig å følge opp medisinbruken på en systematisk måte etter at medisinene er tatt i alminnelig bruk. En slik oppfølging er spesielt viktig ettersom legemidler i dag ikke bare anvendes ved sykdom, men også til å forebygge sykdom hos friske personer, for eksempel innen hjerte-/karsykdommer og osteoporose. Opprettelse av et reseptbasert legemiddelregister vil gjøre det mulig å fremme riktig bruk av legemidler.

Ved opprettelse av et reseptbasert legemiddelregister er det lagt stor vekt på å ivareta personvernet ved blant annet:

  • å ivareta den enkeltes integritet og krav på konfidensialitet
  • ved at fødselsnummer ikke skal registreres eller fremgå av legemiddelregisteret
  • å hindre at lagrede opplysninger kan tilbakeføres til den enkelte legemiddelbruker.

I tråd med helseregisterloven vil det være strenge krav til sikkerhetsløsninger for både innsending og behandling av data i registeret.

Forskning og kvalitetsutvikling av legemiddelforskrivning vil stå sentralt når det gjelder bruken av registeret. Opplysninger fra registeret skal ikke brukes til tilsyn med verken leger eller enkeltpasienter.

Mattrygghet og forbrukernes tillit til dette tilsier overvåking av forbruket av medisiner (spesielt antibiotika og hormoner) i matproduksjon. Legemiddelbruk til dyr inngår derfor også i registeret.

Nasjonalt folkehelseinstitutt vil som et særskilt kompetanseorgan innenfor helseregisterfeltet, være databehandlingsansvarlig for det nye registeret. Folkehelseinstituttet vil inngå avtale med en databehandler om drifting av registersystemet. Etablering av en slik funksjon skjer i henhold til reglene for offentlig anskaffelse og oppdraget ble utlyst tidligere i høst.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Kai Finsnes, 22248548, Bjørg Storesund, 22248735

Til toppen