Historisk arkiv

Utvalg for langtidsoppbevaring av helsearkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere langtidsoppbevaring av helsearkiv. (03.12.04)

Pressemelding

Nr.: 73
Dato: 03.12.2004

Utvalg for langtidsoppbevaring av helsearkiv

Det er i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere langtidsoppbevaring av helsearkiv. Da staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002, viste det seg at sykehusene i liten grad har avlevert arkivmateriale til fylkeskommunale arkivdepot. I dagens sykehus er det ikke lenger plass til alle pasientjournalene. Pasientjournaler kan heller ikke kasseres.

Utvalget skal om et år levere en innstilling som beskriver hvordan sykehusene skal levere eldre sakarkiv og pasientjournaler til et depotarkiv. Utvalget skal også se på hvordan elektroniske og papirbaserte arkiv kan bevares for framtiden, og hvordan dette materialet kan stilles til rådighet, spesielt for medisinsk forskning.

Utvalget blir ledet av direktør Ivar Fonnes, Riksarkivaren. Med seg i utvalget har han sjeflege Ola Bergslien, St.Olavs Hospital HF, avdelingsoverlege Anne-Birgitte Jacobsen, Det norske radiumhospital HF, seniorrådgiver Ingvar Engen, Kirke- og kulturdepartementet, sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, KITH, statsarkivar i Tromsø Solbjørg Ellingsen Fossheim, prosjektdirektør Gerd Vandeskog og underdirektør Anne-Mette Spilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.