Historisk arkiv

Nasjonal koordinator for organdonasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rikshospitalet kan for 2004 vise til det høyest antall utførte transplantasjoner noen sinne. Fortsatt står 226 pasienter på venteliste for organtransplantasjon, et tall som har økt betydelig de siste 10 år.

Pressemelding

Nr.: 2
Dato: 11.01.2005

Nasjonal koordinator for organdonasjon

Rikshospitalet kan for 2004 vise til det høyest antall utførte transplantasjoner noen sinne. Fortsatt står 226 pasienter på venteliste for organtransplantasjon, et tall som har økt betydelig de siste 10 år.

Helse- og omsorgsdepartementet vil nå etablere en funksjon som nasjonal koordinator for organdonasjon for å øke fokus på muligheten for organdonasjon ved landets sykehus.

Koordinatoren skal lede arbeidet med opplæring og motivasjon av helsepersonell ved de 28 sykehusene som er godkjent for organdonasjon. Å ta opp spørsmålet om organ­donasjon med pårørende krever varsomhet, innsikt og respekt hos alle involverte.

Den nasjonale koordinatoren vil bli lagt til Sosial- og helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet har også understreket viktigheten av organdonasjon i bestillerdokumentet til de regionale helseforetakene for 2005. Det forutsettes her at samtlige godkjente donorsykehus har etablert ordning med en øremerket donoransvarlig lege og at sykehusene prioriterer tilstrekkelige ressurser til å ivareta potensielle donorer for organdonasjon.

Spania som har det høyeste antall organdonasjoner i Europa, var det første land som etablerte en nasjonal koordinator. I løpet av noen få år klarte Spania å gå fra bunnplass i Europa til nr. 1, målt i donasjoner per million innbyggere. Norge vil nå etablere en nasjonal koordinator etter modell fra Spania.

Vi viser til egen pressemelding fra Rikshospitalet og transplantasjonstall for 2004 som finnes på Rikshospitalets nettsider: www.rikshospitalet.no