Historisk arkiv

Avtale Norge-Russland om grensesamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Odd Einar Dørum og direktør Totskij, sjefen for Russlands føderale grensetjeneste, undertegnet i dag en samarbeidsavtale mellom Norge og Russland om grensespørsmål. Informasjonsutveksling, kriminalitetsbekjempelse og bistand ved ulykker i grensenære områder er viktige elementer i den nye avtalen. (12.11.2002)

Pressemelding

Nr.: 95 - 2002
Dato: 12.11.2002
Kontaktperson: Kathrine Kjelland, tlf 97553745

Avtale Norge - Russland om grensesamarbeid og om bekjempelse av økonomisk kriminalitet


Justisminister Odd Einar Dørum og sjefen for Russlands føderale grensetjeneste, direktør Konstantin Vasiljevitsj Totskij undertegnet tirsdag 12. november 2002 en samarbeidsavtale mellom Norge og Russland om grensespørsmål.

Avtalen ble undertegnet på statsministerens kontor i forbindelse med møtet mellom president Putin og statsminister Bondevik.

Økningen i trafikken på grenseovergangen mellom Norge og Russland har skapt et behov for informasjonsutveksling i forbindelse med grensekontroll. Avtalen representerer en videreføring av overenskomsten fra 1949, hvis sentrale formål var å forebygge og løse konflikter som kunne oppstå ved den felles grense. Samtidig er avtalen også et supplement til den norsk-russiske avtalen om kriminalitetsbekjempelse fra 1998. Avtalen som Dørum og Totskij undertegnet, etablerer også prosedyrer for gjensidig bistand når borgere av det ene land blir utsatt for ulykker i grensenære områder på den annen parts territorium.

Ved samme anledning undertegnet justisminister Dørum og direktøren for det russiske skattepolitiet, Mikhail Efimovitsj Fradkov, en avtale om bekjempelse av skatteovertredelser, hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet. De sentrale elementene i avtalen er bistand i forbindelse med etterforskning og avhør, samt gjensidig informasjonsutveksling.

Mens den førstnevnte avtalen er en statsavtale, er avtalen om bekjempelse av økonomisk kriminalitet en avtale mellom de to lands respektive etater, det vil si Justisdepartementet og Det russiske skattepolitiet.