Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer slagkraftig sivilforsvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 45 - 2002
Dato: 5.4.2002

Mer slagkraftig sivilforsvar

Sivilforsvaret er en viktig del av landets beredskap mot krig og omfattende kriser. Regjeringen foreslår å redusere dagens sivilforsvarskretser fra 40 til 18 regionale kretser og legge disse under det nye direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet. Endringene skal bidra til bedre sammenheng mellom ressursene for Sivilforsvarets og de øvrige nød- og beredskapsetatene.

Sivilforsvaret har i dag for komplekse og uklare administrative ansvarslinjer. Et eksempel er at både politimester og fylkesmann har et ansvar i tillegg til det ansvar som ligger på direktoratsnivå. Omorganiseringen vil derfor gi rasjonaliseringsgevinster. Dagens ordning med politimester som kretssjef opphører og det er et mål at polititet i større gard skal benytte seg av Sivilforsvarets bistand til oppgaveutførelse innen redningstjeneste og skadestedsledelse. Direktoratet skal være ansvarlig for produksjon av sivilforsvarsstyrker som i fred vil være en sentral ressurs for politiet og de øvrige nødetater.

Regjeringen mener at Sivilforsvaret også i fremtiden må kunne varsle befolkningen i tilfelle fare for krigshandlinger og ved kriser i fred. Dagens dekning av tilfluktsrom vurderes som god og det er ikke behov for å bygge nye tilfluktsrom. Tilfluktsrom skal være en del av beskyttelsen samfunnet skal kunne gi borgerne under krig, og eksisterende tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Et eventuelt behov for å gjenoppta byggingen vil bli løpende vurdert med hensyn til utviklingen i trusselbilde og våpensystemer.

I forbindelse med oppgradering av beredskapen høsten 2001 har Sivilforsvaret anskaffet og utplassert renseutstyr til bruk for masseødeleggelsesmidler.

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, tlf. 22 24 54 28
eller informasjonsrådgiver Espen Strai, tlf. 22 24 51 41

Til toppen