Historisk arkiv

Ny politimester i Vest-Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 9 - 2002
Dato: 8.2.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, tlf 22 24 52 20

Ny politimester i Vestfinnmark

Gunnar Arild Aaserød (51) er i statsråd i dag utnevnt til politimester i Vestfinnmark politidistrikt.

Aaserød er cand. jur. fra 1979. Fra 2000 til desember 2001 var han konstituert som politimester i Vadsø. Han har siden desember 2001 vært konstituert som politimester i Bodø (fra 1.1.2002 Salten).

Aaserød har tidligere blant annet vært politiinspektør i Bodø politidistrikt, hvor han var daglig leder av den lokal påtalemyndighet og politimesterens faste stedfortreder. Han har også vært hjelpestatsadvokat ved Nordland statsadvokatembete.

Gunnar Arild Aaserød er utnevnt for en periode på seks år og vil tiltre fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer.