Historisk arkiv

Ny rektor på politihøgskolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Ragnar Line Auglend (53) er i statsråd i dag utnevnt til rektor ved Politihøyskolen. (8.2.2002)

Pressemelding

Nr.: 10 - 2002
Dato: 08.02.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, tlf 22 24 52 20

Ny rektor på Politihøyskolen

Ragnar Line Auglend (53) er i statsråd i dag utnevnt til rektor ved Politihøyskolen.

Auglend er cand. jur. fra 1975. Siden 1998 har han vært konstituert som politimester i Sarpsborg.

Auglend har tidligere blant annet vært stipendiat ved Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet for å arbeide med bokprosjekt i politirett, han har vært utreder og konstituert avdelingsdirektør i Justisdepartementet og utarbeidet utkast til både ny politiinstruks og ny politilov. Han har også vært dommer i Oslo byrett og i Sarpsborg byrett, politiinspektør og sjef for kriminalavdelingen i Bergen politidistrikt og politiinspektør og sjef for undervisningsseksjonen ved Politihøyskolen.

Auglend er utnevnt for en periode på seks år og vil tiltre fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer.