Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 43-2002
Dato: 5.4.2002

Nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet

Regjeringen går inn for å etablere et nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet. Det skal bestå av Direktoratet for sivilt beredskap og deler av Direktoratet for brann- og elsikkerhet. Hensikten er å legge grunnlag for et bredere fagmiljø på samfunnssikkerhetsområdet.

Etableringen av et direktorat for beredskap og samfunnsikkerhet styrker fagmiljøene for hendelser på sentralt, regionalt og lokalt nivå og gir en felles myndighetslinje fra sentralt til lokalt nivå innen brann, redning og generell beredskap.

Direktoratet skal legge grunnlaget for et godt forebyggende arbeid og beredskapsforberedelser innenfor offentlig forvaltning og samfunnskritisk virksomhet og være fagmyndighet innenfor brannvern og sivilforsvar.

Sivilforsvaret forankres i det nye direktoratet og organiseres regionalt i 18 kretser (istedenfor 40 i dag). Direktoratet skal være ansvarlig for produksjon av sivilforsvarsstyrker som i fred vil være en sentral ressurs for politiet og de øvrige nødetater, fylkesmannen og kommuner. Det er et mål at politiet i større grad skal benytte seg av sivilforsvarets bistand til oppgaveutførelse innen redningstjeneste og skadestedsledelse.

Det vil bli vurdert etablert et fremtidig beredskaps- og øvingssenter for politiet, øvrige nødetater og Sivilforsvaret på nåværende Luftforsvarets skolesenter i Stavern. Anlegget i Stavern ligger også til rette for administrativ virksomhet for politiet og Sivilforsvaret. Øvrige spørsmål om lokalisering av det nye direktoratet vil bli avklart som ledd i Regjeringens gjennomgang av de mange og ulike tilsyn, blant annet sikkerhetstilsyn innen transportsektoren.

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, tlf. 22 24 54 28
eller informasjonsrådgiver Espen Strai, tlf. 22 24 51 41

Til toppen