Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrket lokal beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 44 - 2002
Dato: 5.4.2002

Styrket lokal beredskap

Regjeringen vil sikre at det gode nivået på kommunenes beredskap videreføres ved å legge opp til en ytterligere styrking av kommunenes arbeid på sikkerhetsområdet. Kommunene står overfor en stor oppgave i å gjøre hverdagen sikker for den enkelte samfunnsborger. Ordføreren skal påse at lokalsamfunnet og det lokale tjenestetilbudet er trygt og må bidra til dette sammen med borgerne, øvrige myndigheter og næringsliv. God lokal beredskap er en forutsetning for en god nasjonal beredskap.

Styrking av det kommunale beredskapsarbeidet har de senere år vært et satsingsområde i den sivile beredskapen. Kommunenes beredskap er styrket ved en tilfredsstillende utvikling i gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser og innføring av internkontroll som arbeidsmetode.

Regjeringen vil fremme lovforslag om kommunal beredskapsplikt. Det vil være klargjørende for kommunene samtidig som det vil lette arbeidet med å sikre at kommunene har en gjennomgående beredskap. Samtidig vil det bli lagt til rette for at kommunenes ulike forpliktelser på beredskapsområdet i større grad kan ses i sammenheng.

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Karen Alette Melander, tlf. 22 24 54 28
eller informasjonsrådgiver Espen Strai, tlf. 22 24 51 41

Til toppen