Historisk arkiv

Folkerettslig vurdering av Finnmarksloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justiskomiteen ba 19. juni 2003 Justis- departementet om å innhente en kvalifisert uavhengig folkerettslig vurdering av forslaget til finnmarkslov. Denne vurderingen er nå oversendt til Justiskomiteen. (03.11.03)

Folkerettslig vurdering av Finnmarksloven

Forslaget til Finnmarkslov ble fremmet for Stortinget 4. april 2003. Justiskomiteen ba 19. juni 2003 Justisdepartementet om å innhente "en kvalifisert uavhengig folkerettslig vurdering av forslaget til finnmarkslov".

Departementet ga denne oppgavene til de to jussprofessorene Geir Ulfstein og Hans Petter Graver. Utredningen fra Ulfstein og Graver ble oversendt til Justiskomiteen mandag 3. november.

Siden lovforslaget ligger til behandling i Stortinget og utredningen er innhentet etter anmodning fra Justiskomiteen, vil det være Stortinget og Justiskomiteen som må vurdere hvilken betydning utredningen skal tillegges i det videre arbeidet med Finnmarksloven.

– Jeg har registrert at Justiskomiteen har bestemt at den skal ha konsultasjoner med Sametinget og Finnmark fylkesting i arbeidet med Finnmarksloven, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Se utredningen Folkerettslig vurdering av forslaget til ny Finnmarkslov