Historisk arkiv

Nasjonalt våpenamnesti fra 1. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- For å få ned antall ulovlige våpen, og som et ledd i kriminalitetsbekjempelsen, har vi valgt å gi ett års amnesti med innlevering og registrering uten straff, sier justisminister Dørum.(29.08)

Pressemelding

Nr.: 67 - 2003
Dato: 29.08.2003

Nasjonalt våpenamnesti fra 1. september

Regjeringen vil sette i verk det første landsomfattande våpenamnesti i Norge noensinne. Amnestiet starter mandag 1. september og vil vare i ett år.

- Vi antar at det er noen hundre tusen ulovlige våpen i Norge. Uregistrerte, ulovlige våpen utgjør en risiko for borgerne. Vi gir derfor ett års amnesti med innlevering og registrering uten risiko og straff, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Amnestiet innebærer at de som har registreringspliktige skytevåpen uten å ha tillatelse, skal slippe straff hvis de varsler politiet om dette i tidsrommet fra 1. september 2003 og ett år fremover. Amnestiet gjennomføres av politiet.

Under amnestiet skal våpeneier kunne få våpenet registrert på seg selv, eller få det solgt til en annen person som kan få kjøpetillatelse. En annen mulighet er å få våpenet plombert, slik at det ikke lenger kreves polititillatelse for privat oppbevaring. De som har hagler ervervet før 1. okt. 1990 (som i dag ikke er registreringspliktige), kan etterregistrere haglene gratis på nærmeste politistasjon. Og sist men ikke minst, kan våpeneiere levere inn ulovlige skytevåpen og ammunisjon til destruksjon.

Våpeneiere kan få mer opplysninger om innlevering og etterregistrering av skytevåpen ved å kontakte nærmeste politimyndighet.

Politidirektoratet har hovudansvaret for gjennomføring av det nasjonale amnestiet og står bak en omfattende informasjonskampanje. POD kan også kontaktes for mer informasjon.

POD pressevakttelefon: 99 20 77 01.