Historisk arkiv

Passgebyr for barn aukar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringa har lagt fram eit lovforslag om endring i passlova slik at gebyr for pass til barn aukast frå eit kvart rettsgebyr til eit halvt rettsgebyr. Det nye gebyret blir då 370 kroner.(05.12)

Pressemelding

Nr.: 93 - 2003
Dato: 05.12.2003

Passgebyr for barn aukar

Regjeringa har lagt fram eit lovforslag om endring i passlova slik at gebyr for pass til barn aukast frå eit kvart rettsgebyr til eit halvt rettsgebyr. Det nye gebyret blir då 370 kroner.

Forutsatt at endringa vart vedteken av stortinget før jul, tek ein sikte på å la endringa i gebyret for pass til barn gjelde frå årsskiftet. Lovforslaget er ei oppfølging av budsjettbehandlinga i Stortinget, der det er lagt inn budsjettverknad for ei slik auke i gebyr for pass. Pass for vaksne vil framleis være eitt rettsgebyr – det vil seie 740 kroner - som no