Historisk arkiv

Politiet får 85 millioner kroner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning til politiet på 85 millioner kroner, til dekning av politiets økte utgifter til sikkerhetstiltak. Av dette går 68 millioner til Oslo-politiet.(29.08)

Pressemelding

Nr.: 66-2003
Dato: 29.08.2003

Politiet får 85 millioner kroner ekstra

Regjeringen har i dag besluttet å foreslå at Stortinget gir en tilleggsbevilgning til politiet på 85 millioner kroner til dekning av politiets økte utgifter til sikkerhetstiltak. I forslaget blir Oslo-politiet tilgodesett med 68 millioner kroner.

Etter terroraksjonene 11. september 2001 har den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen blitt vesentlig endret, og politibudsjettet ble som følge av dette styrket. I forbindelse med Irak-krigen og etter at nye terrortrusler er fremsatt mot bl.a. amerikanske interesser, har det vært nødvendig å øke politiets innsats ytterligere på dette området i år.

Særlig har politiets utgifter til sikkerhetstiltak ved flere utenlandske ambassader i Oslo økt kraftig. At norske interesser ble utpekt som mulige terrormål, har selvsagt også bidratt til at politiets beredskap må høynes. De økte kravene til sikkerhet kommer også til uttrykk ved offisielle besøk fra utlandet.

Regjeringen mener at merkostnadene for politiet ikke bør gå ut over den ordinære kriminalitetsbekjempelsen og publikumsservice.

- Det er ingen tvil om at Oslo politidistrikt i år har måttet omdisponere betydelige ressurser for å dekke opp for de økte sikkerhetskravene, og at dette har svekket politiets evne til å bekjempe kriminalitet og til å yte publikumsservice. Derfor foreslår vi at hele 68 millioner kroner av tilleggsbevilgningen gis til Oslo, slik at Oslo-politiet kan ha full innsats i kriminalitetsbekjempelsen. Borgerne har krav på at Oslo skal være en trygg by, sier justisminister Odd Einar Dørum, som håper at forslaget kan behandles så raskt som mulig etter at Stortinget samles igjen i høst.

De øvrige 17 millioner kroner vil gå til sikkerhetstiltak i andre politidistrikter og Politiets sikkerhetstjeneste.