Historisk arkiv

Forbud mot farlige hunder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt forskrift om forbud mot amerikansk staffordshire terrier og ulveblandinger. Dette er oppfølging av Stortingets vedtak, truffet i forbindelse med behandling av den nye hundeloven sommeren 2003. (20.08)

Pressemelding

Nr.: 58-2004
Dato: 20.08.04

Forbud mot farlige hunder

Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt forskrift om forbud mot amerikansk staffordshire terrier og ulveblandinger. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak, som ble truffet i forbindelse med behandling av den nye hundeloven sommeren 2003. Alle bestemmelsene om forbud mot farlige hunder og ulveblandinger er samlet i den nye forskriften og trer i kraft straks.

Under Stortingets behandling av regjeringens forslag til hundelov våren 2003, ble det bestemt at det ved forskrift kunne fastsettes forbud mot farlige hunder.

Med farlige hunder menes hunder eller hundetyper som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr . Regjeringen ble i eget vedtak bedt om å fastsette forskrifter med forbud mot ulvehybrider, amerikansk staffordshire terrier og blandinger der disse rasene inngår.

Amerikansk staffordshire terrier omfattes av forbudet, og det er i forskriften gitt overgangsbestemmelser for de hundene som er lovlig avlet eller holdt ved ikraftsettelsen. Disse hundene kan beholdes, men de kan ikke brukes i avl, selges eller omplasseres. I tillegg skal denne typen hund bære et identitetsmerke som knytter den til et registreringsbevis. Hunder som holdes eller innføres i strid med forbudet, kan avlives eller pålegges utført av landet ved vedtak av politiet. Dersom det er tvil om en hund er en farlig hund, kan det kreves at hundeholderen dokumenterer dens rase eller type.

Forskriften viderefører forbudet mot de hundetypene som var regulert i forskriften fra 2001. Forskriften fra 2001 er nå opphevet.