Historisk arkiv

Sjef for Spesialenheten for politisaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Rådmann Jan Egil Presthus i Tynset kommune er utnevnt til sjef for den nye Spesialenheten for politisaker. (3.12)

Pressemelding

Nr.: 85 – 2004
Dato: 03.12.2004

Jan Egil Presthus sjef for Spesialenheten for politisaker

Rådmann Jan Egil Presthus i Tynset kommune ble i statsråd i dag utnevnt til sjef for den nye Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten er et nytt sentralt organ som vil ligge på Hamar. Enheten skal etterforske saker hvor embets- eller tjenestemenn i politi eller påtalemyndighet er anmeldt for straffbare handlinger i tjenesten. Spesialenheten erstatter fra 1. januar 2005 dagens ordning med særskilte etterforskingsorgan (SEFO).

Presthus er utdannet cand. jur. fra 1986, og fikk advokatbevilling 1995. Etter embetseksamen arbeidet han først som saksbehandler i Justisdepartementet og deretter som saksbehandler og kontorsjef i Utlendingsdirektoratet.

Fra 1991 til 2000 arbeidet Presthus ved Asker og Bærum politidistrikt, først som politifullmektig og fra 1993 som politiinspektør. Fra 1993 til 1997 var han nestleder i Forvaltningsavdelingen, og fra 1997 arbeidet han ved Kriminalavdelingen, først som påtaleleder ved kriminalavdelingen og senere leder for kriminalavdelingen (kriminalsjef).

Jan Egil Presthus har siden 2000 vært ansatt som rådmann i Tynset kommune.

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Anne K. Herse, telefon 2224 5410