Historisk arkiv

Elektroniske foto i norske pass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som skal bane vei for såkalte biometriske pass. Det innebærer bruk av elektronisk lagrede ansiktsfoto i norske pass. (29.04)

Pressemelding

Nr.: 31 – 2005
Dato: 29.04.2005

Elektroniske foto i norske pass

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som skal bane vei for såkalte biometriske pass. Det innebærer bruk av elektronisk lagrede ansiktsfoto i norske pass.

Ansiktsfoto lagres elektronisk i en brikke i passet. På steder for grensekontroll blir ansiktet til den reisende registrert, og automatisk sammenlignet med opplysningene lagret i passet. Opplysningene avleses med tilpasset leserutstyr.

Formålet med de nye biometriske passene er å sikre at passet virkelig tilhører passinnehaveren. Dette gjøres blant annet for å hindre såkalte identitetstyverier og misbruk av pass til terrorisme eller annen alvorlig organisert kriminalitet. Etter hvert som det blir utplassert utstyr for automatisert sammenligning, vil slike pass også kunne gjøre passkontrollen mer effektiv.

Norske myndigheter tar sikte på å starte utstedelse av de nye passene fra oktober 2005. Dette er for å sikre at de som reiser til USA ikke møter på problemer. For visumfri innreise, krever USA biometri i passene når de er utstedt etter 26. oktober 2005. Reisende med maskinlesbare pass utstedt før 26. oktober i år vil fortsatt kunne reise på disse passene i passets gyldighetstid. Maskinlesbare pass har blitt utstedt i Norge siden 1999.

De nye biometriske passene er basert på tekniske spesifikasjoner vedtatt blant annet av Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon (ICAO). I en EU-forordning som også vil forplikte Norge som medlem av Schengen, er det bestemt nærmere krav om biometriske pass for alle EU/Schengen-borgere.

Kravene innebærer at alle medlemsland i 2006 må ha tatt i bruk pass med elektronisk lagret ansiktsfoto. Ved begynnelsen av 2008 skal også fingeravtrykk lagres elektronisk i passet som tilleggsbiometri. Spørsmålene om en lovhjemmel for bruk av fingeravtrykk, samt eventuelt lagring av de biometriske persondata i et passregister, vil bli lagt fram for Stortinget på et senere tidspunkt.


Aktuell lenke:

  • Ot.prp. nr. 86 (2004-2005) Om lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)