Historisk arkiv

Foreslår nytt fengsel i Halden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 20 millioner kroner til etablering av nytt fengsel i Halden med 251 plasser i budsjettforslaget for 2006. Fengslet vil bidra til økt kapasitet i østlandsområdet hvor behovet for fengselsplasser er stort. (14.10)

Pressemelding

Nr.: 70 – 2005
Dato: 14.10.2005

Etablering av nytt fengsel i Halden

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2006 å fremme startbevilgning på 20 mill. kroner til etablering av nytt fengsel i Halden med 251 plasser. Fengslet forventes å være ferdigstilt i løpet av 2009. Fengslet vil bidra til økt fengselskapasitet i østlandsområdet hvor behovet for plasser er stort.

– Etablering av fengsel i Halden inngår i Regjeringens systematiske arbeid for å øke fengselskapasiteten i østlandsområdet og er et viktig bidrag for på sikt å fjerne soningskøen, sier statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet.

Statsbygg har prosjektert Halden fengsel og skal også være byggherre. Det er i hele prosjekteringsprosessen lagt vekt på at Halden fengsel skal fremstå som et moderne fengsel der straffegjennomføringen skal tilpasses individuelt og være preget av målrettet samhandling mellom tilsatte og domfelte/innsatte.

Halden fengsel skal fremstå som et fullfaglig fengsel der bygning og struktur er utformet i den hensikt å gi de innsatte et godt aktivitetstilbud. Det er i planleggingsprosessen lagt til rette for at fengslet kan utvides med ytterligere inntil 250 fengselsplasser.

Kontaktperson: Statssekretær Rita Sletner, tlf. 97 55 37 69


Aktuelle lenker: