Historisk arkiv

Håndtering av "Utvik Seniors" forlis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– I ettertid kan man mene at Justisdepartementet burde vært mer kritiske og lyttet mer til de etterlatte, sier justisminister Odd Einar Dørum. Han anbefaler at de etterlatte etter "Utvik Seniors" forlis tilkjennes billighetserstatning. (29.04)

Pressemelding

Nr.: 29 – 2005
Dato: 29.04.2005

Myndighetenes håndtering av "Utvik Seniors" forlis

Justisdepartementet har i en stortingsmelding gått gjennom myndighetenes håndtering av fiskefartøyet "Utvik Seniors" forlis i 1978.

– De vurderinger som fremkommer i forbindelse med myndighetenes håndtering av forliset fremstår i ettertid ikke som heldige.

– I ettertid kan man mene at Justisdepartementet burde vært mer kritiske og lyttet mer til de etterlatte, sier justisminister Odd Einar Dørum. Han anbefaler at de etterlatte tilkjennes billighetserstatning.


Bakgrunn: De etterlatte etter forliset har ikke kunnet forsone seg med den første kommisjonens konklusjon om at havariet skyldtes feilnavigering og kritikkverdig sjømannskap. Kommisjonen konkluderte i 1979 med at ”Fartøyet kan ha kantret etter nedising, og deretter drevet inn i fallene, eller gått inn i fallene på grunn av feilnavigering. Deretter har fartøyet blitt delvis knust.” De etterlatte har siden 1979 arbeidet for å få undersøkelsene av forliset gjenopptatt.


Ny kommisjon: Justisdepartementet oppnevnte en ny undersøkelseskommisjon som avga sin rapport 2004, inntatt i NOU 2004: 9. Etter kommisjonens samlede vurdering fremsto kollisjon med annet fartøy som den sannsynlige årsaken til "Utvik Seniors" forlis. Denne konklusjon er atskillig mer i samsvar med hva de etterlatte har hevdet, og mannskapet om bord på "Utvik Senior" er renvasket for påstander om feilnavigering. I stortingsmeldingen heter det samtidig at det ikke er grunnlag for å utbetale erstatning etter alminnelige erstatningsregler.


Billighetserstatning
: Regjeringen mener det er viktig at etterlatte og samfunnet for øvrig fikk en ny gransking av Utvik Seniors forlis. Staten er ikke ansvarlig etter alminnelige erstatningsregler, men justisdepartementet anbefaler at de etterlatte får billighetserstatning. Stortinget skal nå behandle den nye stortingsmeldingen. Billighetserstatningsutvalget, som ligger under Stortinget, vil avgjøre om anbefaling om erstatning skal følges.

Aktuelle lenker: