Historisk arkiv

Prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2006 å fortsette prosjekteringen av et nytt fengsel i Indre Salten med 100-125 plasser. Et nytt fengsel i Indre Salten vil bidra til økt fengselskapasitet i Nord-Norge hvor behovet for plasser er stort. (14.10)

Pressemelding

Nr.: 71 – 2005
Dato: 14.10.2005

Prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2006 å fortsette prosjekteringen av et nytt fengsel i Indre Salten med 100-125 plasser. Et nytt fengsel i Indre Salten vil bidra til økt fengselskapasitet i Nord-Norge hvor behovet for plasser er stort.

– Prosjektering av fengsel i Indre Salten inngår i Regjeringens systematiske arbeid for å øke fengselskapasiteten i Nord-Norge og er et viktig bidrag for på sikt å fjerne soningskøen, sier statssekretær Trond Prytz i Justisdepartementet.

Et nytt fengsel i Indre Salten vil dessuten bidra til å skape aktivitet og arbeidsplasser i Nord-Norge og er en del av Regjeringens særskilte satsing i Nord-Norge, understreker statssekretæren i Justisdepartementet.

Justisdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å vurdere ulike alternativer for etablering av fengsel i Indre Salten. Fauske kommune stiller tomt til disposisjon.

Kontaktperson:

statssekretær Trond Prytz, tlf. 90 57 83 61


Aktuelle lenker: