Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Egenandeler på fri rettshjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra og med 1. januar 2005 gjeninnføres egenandeler på bistand etter lov om fri rettshjelp.

Egenandeler på fri rettshjelp

Fra og med 1. januar 2005 gjeninnføres egenandeler på bistand etter lov om fri rettshjelp. Personer med inntekt under 100 000 kroner (brutto) skal ikke betale egenandel.


I følgende saker gis fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving og uten egenandel:

 • Saker etter utlendingsloven
 • Saker om umyndiggjøring
 • Saker om militærnekting.
 • Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning.
 • Saker for fylkesnemnda etter lov om sosiale tjenester og barnevernsloven.
 • Saker for kontrollkommisjonen om psykisk helsevern.

Egenandeler skal betales i behovsprøvde saker, det vil si i saker der man kan få innvilget fri rettshjelp dersom man fyller lovens inntektsgrenser. Inntektsgrensen for å få innvilget fri rettshjelp er 230 000 kroner (brutto). Eksempler på slike saker er:

 • familiesaker
 • arbeidssaker (oppsigelse eller avskjed)
 • husleiesaker (oppsigelse)
 • personskadeerstatningsaker
 • trygdesaker

Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats. Fra 1. januar 2005 er salærsatsen 790 kroner. Rettshjelpsmottakeren vil således i realiteten dekke én time av advokatens arbeid selv.

Personer som mottar fri sakførsel (saker som går for domstolene) skal betale en egenandel på 25 prosent av mottatt støtte, men med et tak på 5 ganger salærsatsen.
(790 * 5 = kr 3950)

Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.

Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten. Advokaten har anledning til å kreve egenandelen innbetalt på forskudd.

Les også: Rundskriv G 05/2004 om egenandel ved fri rettshjelp

Til toppen