Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forbud mot kniver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Det er forbud mot å bære kniv på offentlig sted og politiet kan kontrollere personer eller kjøretøyer og beslaglegge kniver. Justisdepartementet vurderer bestemmelsene regelmessig og vil se på erfaringene også etter de siste tragiske hendelsene med kniv-vold i Oslo.

Forbud mot kniver

En rekke tiltak er satt i verk for å hindre og motvirke vold ved bruk av kniv.

Det er forbud mot å bære kniv på offentlig sted og det er etablert hjemmel slik at politiet kan visitere/kontrollere personer eller kjøretøyer og beslaglegge kniver. I tillegg er enkelte typer kniver forbudt. Justisdepartementet vurderer disse bestemmelsene regelmessig og vil se på erfaringene også etter de siste tragiske hendelsene med kniv-vold i Oslo.


Kniv på offentlig sted
Etter straffeloven § 352a er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap, som er ”egnet til bruk ved legemskrenkelser”. Strafferammen for slik handling er bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Medvirkning straffes tilsvarende.

Dersom kniv brukes til straffbar handling, for eksempel til forbrytelse mot liv, legeme eller helbred etter straffeloven kapittel 22, er strafferammen høyere, avhengig av forholdets art.Forbud mot enkelte typer kniver
Etter våpenforskriften er det forbudt å erverve, eie eller inneha spesielle kniver (springkniver, batangakniver, stiletter).Visitasjon for å avdekke våpen
Politiet kan på offentlig sted visitere person eller kjøretøy når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av eller oppbevarer våpen. Denne tilføyelsen til politiloven ble vedtatt i juni 2002 og har som formål å hindre straffbare handlinger som krenker noens liv, helse eller frihet.

  • Visitasjon kan foretas i situasjoner eller på steder hvor
  • slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted
  • det er grunn til å anta at noen planlegger eller forbereder slike handlinger

Som våpen anses i denne forbindelse våpen og gjenstander som omfattes av våpenlovgivningen, kniv eller liknende skarpe redskaper som det er forbudt å bære på offentlig sted, eller andre farlig gjenstander som politiet kan ta i forvaring.Beslag i Oslo
Ved Oslo politidistrikt ble det beslaglagt 1230 kniver i 2003. Til og med juli 2004 er det registrert beslag av 688 kniver i dette ene politidistriktet.

Til toppen