Historisk arkiv

Ny forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 205/01
Dato: 14.12.2001
Kontaktperson: Avd.dir. Alf Modvar, Kulturavd., tlf. 22 24 80 06

Ny forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner

Kulturdepartementet fremmet i kongelig resolusjon 14. desember 2001 forslag om ny forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner. Forskriften inneholder bestemmelser som nærmere regulerer utførselsforbudet i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 23.

Formålet med kulturminnelovens forbud mot utførsel av kulturminner er å verne om og ta vare på faste og løse kulturminner som en del av Norges kulturarv og historie, samt å sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturminner som tillates ført ut av landet. Utførselstillatelse skal normalt gis hvis kulturminnet ikke er av stor betydning for forskning eller bevaring og formidling av Norges kulturarv.

Forskriften erstatter forskrift av 15. februar 1979 om forbud mot utførsel av kulturminner. Den nye forskriften innebærer i hovedtrekk både en oppfølging av vedtatte lovendringer i kulturminneloven og et behov for å forenkle og oppdatere dagens regler som anses å være detaljerte og utilgjengelige.

Den nye forskriften trer i kraft fra 1. januar 2002.