Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bispevalget i Tunsberg: Laila Riksaasen Dahl fikk størst oppslutning blant biskopene og Kirkerådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 62/02
Dato: 09.09.2002
Kontaktperson: Eksp.sjef Ole Herman Fisknes, tlf. 22 24 79 00

Bispevalget i Tunsberg:

Laila Riksaasen Dahl fikk størst oppslutning blant biskopene og Kirkerådet

Kirkerådet og flertallet av biskopene ønsker Laila Riksaasen Dahl som ny biskop i Tunsberg. Seks av landets 11 biskoper har Laila Riksaasen Dahl som sitt førstevalg, mens 10 av Kirkerådets medlemmer har rangert henne som førstekandidat.

Direktør i Kirkerådet, Erling Pettersen, er rangert som andrekandidat både av biskopene og Kirkerådet, med henholdsvis tre førstestemmer fra biskopene og to fra Kirkerådet. Menighetsprest Per Arne Dahl ble innstilt som nr. 3 av biskopene og Kirkerådet.

Biskopenes rangering av kandidatene fordeler seg slik:

Antall forslag som

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Sokneprest Laila Riksaasen Dahl

6

4

1

Direktør i Kirkerådet Erling J. Pettersen

3

2

5

Menighetsprest Per Arne Dahl

1

4

5

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon Helen Bjørnøy

1

Leder Presteforeningen Morten Arne Fleischer

1

Ved den rådgivende avstemningen på ny biskop i august fikk Per Arne Dahl flest stemmer fra både prestene og menighetsrådene i Tunsberg bispedømme. Han var også den som fikk flest stemmer totalt. Laila Riksaasen Dahl lå ved denne rådgivende avstemningen noe bak sin navnebror Dahl med hensyn til det totale antall stemmer, men hadde flest stemmer fra proster og teologiske professorer.

Det er Kongen i statsråd som skal utnevne den nye biskopen i Tunsberg etter Sigurd Osberg, som har fått avskjed i nåde fra 1. desember 2002.

Til toppen