Historisk arkiv

Jon Birger Østby blir direktør for Abm-utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 01/02
Dato: 10.01.2002
Kontaktperson: Avd.dir Stein Sægrov, Kulturavd., tlf. 22 24 80 26

Jon Birger Østby blir direktør for Abm-utvikling

Kultur- og kirkedepartementet har tilsatt Jon Birger Østby (56) som direktør for Abm-utvikling – Statens samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museer.

Dette er en ny institusjon som skal bygges opp skrittvis i løpet av 2002 med utgangspunkt i de tre eksisterende institusjonene, Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling. I tillegg skal det nye organet ivareta oppgaver på arkivfeltet.

Under overordnet styring av et interimsstyre skal Østby som direktør lede arbeidet med å etablere det nye organet, herunder den tilhørende omstillingsprosessen for de tre nevnte institusjoner. Disse vil opphøre fra 1. januar 2003.

Jon Birger Østby er utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høgskole. I tillegg har han etnologi mellomfag og folkeminne grunnfag fra Universitetet i Oslo.

Østby har vært ansatt ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges Tekniske Høgskole, ved Trøndelag Folkemuseum og Norsk Folkemuseum. Ved Norsk Folkemuseum arbeidet han en rekke år som konservator. I tillegg har han vært leder for Vitenskapelig avdeling ved museet, nestleder for Samlingene og senere leder for Dokumentasjonsseksjonen. I 1990 var han konstituert museumsdirektør.

I 1992 ble Østby engasjert som prosjektleder for utviklingen av et kompetansesenter for museene, det som ledet til etableringen av Norsk museumsutvikling fra 1. januar 1994, der han siden har vært direktør.